MANEVRI

Photo of the scene draft

Manevri, by Jože Javoršek

2nd action,

SNG Drama Ljubljana (Slovenian National Theatre)

December 1968

Directed by Zvone Šedlbauer

Scenography Uroš Vagaja and Melita Vovk