I. JUGOSLOVENSKA RAZSTAVA VIN

1. jugoslovenska razstava vin, 1954

offset, 983 x 677 mm . . . . . . . . . .  .

graphic design poster